Welcome to your Module1

1. Welk beschermingsniveau is volgens de PGS15 van toepassing bij >10 ton ADR 6.1 met een vlampunt van 55℃?

2. Welke wet geeft het wettelijk kader waar de organisatie en basis vereisten van o.a. de brandweer zorg in is geregeld?

3. Vanuit welke 3 invalshoeken kunnen we brandveiligheid bekijken?

4. Wanneer worden automatische blusinstallaties toegepast?