PGS15 opslagen met meer dan 10 ton aan (brandbare) gevaarlijke stoffen in een brandcompartiment dienen  te beschikken over een volautomatisch blussysteem. Binnen de keuze aan blussystemen zijn de sprinkler, hi-ex lichtschuim, inerte gassen en de Co2 de meest toegepaste in Nederland. Ieder systeem heeft zijn voordelen en nadelen. Met name de Co2 systemen, welke in aantal nog steeds toenemen, vragen om extra veiligheidsmaatregelen.  In een project stuurt branchevereniging VNCW aan op uitdieping van de bestaande veiligheidsmaatregelen.

Er worden speciale eisen gesteld aan de persoonlijke veiligheid in relatie tot het inbrengen van het blusgas. Hiervoor is in Nederland een aparte richtlijn van de Specifieke Veiligheidsinformatie (SVI) ‘Blussystemen, veiligheidsaspecten’ ontwikkeld, waarin technische maatregelen staan omschreven. Blusgas-systemen worden conform SVI aangemerkt als klasse-3-systemen. De basisgedachte hierbij is dat iedereen de ruimte (en/of de aangrenzende ruimte) moet hebben verlaten voordat de uitstroom van blusgas plaatsvindt. Bij kooldioxide treedt bij lage concentraties verstoring in de bloedsomloop op en bij hogere concentraties verstikking. Ook bij hi-ex lichtschuim zijn de risico’s hoog. Binnen ca. 30 seconden staat het schuim al zo hoog dat men er niet meer overheen kan kijken, met gevaar voor desoriëntatie als gevolg. Blootstelling aan geëxpandeerd schuim geeft bij inademing bovendien irritatie aan de luchtwegen en gevaar voor verstikking. Iedere blus installatie zijn mogelijk dodelijk, behalve CO2: die is zeker dodelijk als je in de gebluste ruimte zit. Binnen het project ‘Gecontroleerd vluchten uit een gebluste omgeving’ worden extra maatregelen verder onderzocht. De branchevereniging is van mening dat een bedrijf er alles aan moet doen om de bijzondere risico’s weg te nemen.

Binnen de voor het project aangetrokken projectgroep worden allerlei vormen van extra maatregelen doorgesproken; zoals een digitale aanwezigheidsregistratie, ter ondersteuning van de bedrijfsnoodorganisatie in de keuze om een blussing uit te stellen in geval van brand. Ook een systeem met pasjes, waarbij een blussing uitblijft zolang iemand binnen is wordt meegewogen. Gegeven is dat daar waar de menselijke factor noodzaak is in de opslagen met verpakte gevaarlijke stoffen, duidelijke scenario’s gemaakt dienen te zijn, waarbij het vluchten van de mens op verschillende manieren (lines of defense) is geregeld. In een eerste conclusie binnen het project dat medio oktober eindigt wordt al aangegeven dat de toekomst bij geautomatiseerde magazijnen (zogenoemde dark warehouses) ligt, waarbij de aanwezigheid van mensen in ruimten met een hoog risico tot een minimum beperkt moet worden.