• Aantoonbaar beschikt over het Certificaat Kennis blussystemen logistiek

    Aantoonbaar beschikt over het Certificaat Kennis blussystemen logistiek

  • Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

    Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

E-learning Cursus Kennis blussystemen logistiek

"Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Zorg dat je aantoonbaar beschikt over het Certificaat Kennis blussystemen logistiek."


Over de cursus
Over de cursus

In de E-learning cursus Cursus Kennis blussystemen logistiek komt een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals de noodzaak van blussystemen, beginselen VBB systemen, realisatie, gebruik, en wat mag ik nu eigenlijk opslaan ...

Inloggen voor cursisten
Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand plaatje kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Registreren voor deelname
Registreren voor deelname

Vul hier het online registratieformulier in om deel te nemen aan de E-learning cursus Kennis blussystemen logistiek. Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u binnen 2 werkdagen een (online) factuur en na betaling ontvangt iedere deelnemer een welkomstbrief en achtergrond info.

Kennis blussystemen met E-learning cursus vergroten

De kennis van blussystemen is bij facility-, technisch medewerkers, warehouse – en logistiek managers vaak niet groot. Toch moeten zij vaak beslissingen nemen over aanschaf of onderhoud van dure installaties. Aan deze brandbeheer- en blussystemen liggen vaak ingewikkelde normen en standaarden ten grondslag die veelal in het Engels zijn opgesteld. Dat vraagt om een basiscursus waarin medewerkers met een blussysteem zich kunnen bekwamen zodat ze mee kunnen praten en denken over de onderwerpen die hierbij komen kijken.

Van normen zoals de NEN 2535 voor Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen, NEN 2576 voor functiebehoud en NEN 2564 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties tot Amerikaanse normen zoals de FM voorschriften, NFPA 11, NFPA 13, NFPA 25, NFPA30; de normen komen aan bod in de E-learning Kennis blussystemen logistiek. De E-learning geeft vooral een basisinzicht en is geen specialistische cursus. Dat is de doelstelling van de cursus dan ook niet. Het doel van deze cursus is de basiskennis over te brengen. Na afloop van de verschillende modules van de E-learning volgen een aantal testvragen. Bij voldoende goed ontvangt de cursist het Certificaat Kennis blussystemen.

 

Informatiebronnen voor beslissing keuze blussystemen bij opslag gevaarlijke stoffen schieten te kort.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen?

De branchevereniging VNCW schreef eerder dit jaar een Enquête over de kennis van blussystemen uit. In deze enquête, werd gevraagd hoe men vaststelt of het blussysteem geschikt is voor de stoffen die men opslaat (welke informatiebronnen). Hierop gaf 28% aan uitsluitend de MSDS van de stof als bron te gebruiken. 33% van de respondenten gaf aan een combinatie van MSDS en UPD te raadplegen. 1% raadpleegt uitsluitend het UPD. Een opmerkelijke uitslag, gezien het percentage dat gebruik maakt van slechts één van deze informatiebronnen.

Wanneer men nieuwe stoffen / producten wilt gaan opslaan ervaart 83 procent van de respondenten wel eens onduidelijkheid of het blussysteem geschikt is. Dat is een hoog percentage. Het probleemgebied zit niet zozeer in de technische kennis, maar vooral in het probleemgebied ‘geschiktheid blussysteem met de stoffen die men op (wil) slaan en de informatiebronnen’. Daarbij richt de MSDS zich als informatiebron voornamelijk op handblusmiddelen.

Omdat de keuze in informatiebronnen beperkt is, wordt kennis van blussystemen des te belangrijker. Door de overheid werd eerder dit jaar een subsidie ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van een cursus om deze kennis binnen de logistiek en de chemie te vergroten. De cursus richt zich niet alleen op de opslag van gevaarlijke stoffen, maar ook op de opslag van reguliere koopmansgoederen. In de ontwikkelde Cursus Kennis blussystemen logistiek gaat men een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de cursist in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen. Bovendien ontvangt men na deelname het Certificaat Kennis blussystemen logistiek.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us